PROGRAMUL DE MASTER: COMUNICARE ÎN AFACERI

DOMENIUL DE MASTER: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de master Comunicare în afaceri (CA) este încadrat în domeniul de studii universitare de master acreditat, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.06.2017.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2018-2019

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ:
      2019-2020
      2018-2019

Fișe discipline

Anul I, semestrul 1
Managementul afacerilor
Etică în afaceri
Comunicare și relații publice în mediul de afaceri   
Comunicare orală și scrisă în limbi străine (E/F/G)
Etică și integritate academică


Anul I, semestrul 2
Comportament antreprenorial
Responsabilitate socială corporativă
Principii și strategii discursive în mediul de afaceri
Disciplina opțională 1 (a sau b)

Anul II, semestrul 1
Comunicare online și mediul de afaceri
Strategii de negociere în afaceri
Strategii și tehnici de promovare
Disciplina opțională 2 (a sau b)

Anul II, semestrul 2
Practică profesională
Elaborare lucrare disertație

Discipline opționale

Disciplina opțională 1 - semestrul 2
a. Metode avansate de cercetare în relații publice
b. Poziţionare strategică şi reputaţie online şi offline a organizaţiei

Disciplina opțională 2 - semestrul 3
Leadership în organizații
Managementul proiectelor