Scurtă istorie

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării funcţionează în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara începând cu data de 1 octombrie 2011, prin Hotărârea Senatului nr. 07/08.09.2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 966/29.09.2011.

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării este prezentă astăzi în peisajul educaţional al Universităţii Politehnica Timişoara prin două direcţii principale: asigurarea disciplinelor de limbi străine şi comunicare în cadrul specializărilor cu profil tehnic ale universităţii și asigurarea disciplinelor de specialitate în cadrul specializărilor de licenţă şi master ale facultății, în domeniul comunicării și al traducerii.

Programele de studii coordonate în prezent de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării îşi au originea în specializările de comunicare și traducere iniţiate și dezvoltate pe parcursul a treizeci de ani în cadrul Universității Politehnica Timișoara: Comunicare profesională (1993-2001), Administraţie publică (2001-2009), Comunicare şi relaţii publice (2005-prezent), Traducere şi interpretare (2008-prezent), Comunicare, relații publice și media digitală (2011-prezent), Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță (2013-prezent), Comunicare în afaceri (2018-prezent), Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (începând cu 2023), Comunicare strategică și advocacy în societatea digitală (începând cu 2024).

Schimbările intervenite în denumirea, structura şi profilul specializărilor, urmate de diversificarea ofertei educaţionale, s-au datorat, pe de o parte, semnalelor primite de pe piaţa muncii din regiunea de Vest a ţării, iar, pe de altă parte, reformării sistemului de învăţământ superior românesc.

Transformările consemnate de istoria specializărilor de comunicare și traducere în cadrul Universității Politehnica Timișoara demonstrează capacitatea instituţiei de a se adapta tendinţelor observate în mediul socio-economic şi de a răspunde nevoii de formare iniţială, prin studii universitare, a unui segment de public interesat de domeniul ştiinţelor comunicării şi al limbilor moderne aplicate.

Principale repere

 • 1993: înfiinţarea programului de studii universitare de scurtă durată Comunicare profesională în cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, prin Proiectul TEMPUS-JEP 3181
 • 1993-2002: funcţionarea specializării Comunicare profesională în cadrul Colegiului Universitar Tehnic de Administrație-Secretariat, Catedra de Limbi moderne, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Universitatea Politehnica Timişoara
 • 2002: transformarea specializării Comunicare profesională în Administraţie publică locală prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar de scurtă durată
 • 2002-2007: funcţionarea programului de studii universitare Administraţie publică în cadrul Departamentului de Comunicare şi Limbi străine, Universitatea Politehnica Timişoara
 • 2003: înfiinţarea programului de studii universitare de lungă durată (4 ani) Comunicare socială şi relaţii publice
 • 2004: transformarea Catedrei de Limbi moderne în Departamentul de Comunicare şi Limbi străine
 • 2005: reorganizarea programului de studii Comunicare şi relaţii publice de la 4 ani la 3 ani, ca program de studii de licenţă, conform sistemului Bologna
 • 2008: înfiinţarea programului de studii universitare de licenţă Traducere şi interpretare în cadrul Departamentului de Comunicare şi Limbi străine, Universitatea Politehnica Timişoara
 • 1 octombrie 2011: înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara
 • 2011: înfiinţarea programului de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale) în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Universitatea Politehnica Timișoara
 • 2013: înfiinţarea programului de studii universitare de licenţă Comunicare şi relaţii publice, învăţământ la distanţă, în colaborare cu Centrul de e-learning al Universității Politehnica Timișoara
 • 2017: înfiinţarea programului de studii universitare de master Comunicare în afaceri
 • 2018: aniversarea a 25 de ani de existență a specializărilor de traducere și comunicare în UPT
 • 2021: aniversarea a 10 ani de la înființarea Facultății de Științe ale Comunicării
 • 2023: înfiinţarea Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
 • 2023: aniversarea a 30 de ani de existență a specializărilor de traducere și comunicare în UPT
 • 2024: înfiinţarea programului de studii universitare de master Comunicare strategică și advocacy în societatea digitală