Cererile pentru eliberarea actelor de studii se depun la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, str. Traian Lalescu, nr. 2A, etaj III, C301.

Eliberarea actelor de studii în original

Formulare

  • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole/suplimentului la diplomă (Tip AS1)
  • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă/supliment la diplomă (Tip AS2)
  • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
  • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
  • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
  • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)

Eliberarea duplicatelor

Informaţii privind eliberarea duplicatelor
Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)

Eliberarea diplomelor de licență/master, pentru absolvenții promoțiilor anterioare se face, numai cu programare, la numărul de telefon 0256-403160. Mai mult...

Taxe

Taxe referitoare la acte de studii