PROGRAMUL DE STUDII COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
DOMENIUL DE LICENȚĂ: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de licenţă Comunicare şi relaţii publice este acreditat cu calificativul încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017.

Descrierea programului de studii
Misiunea și obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalităti si criterii de evaluare discipline 2016-2017 

REGULAMENTE UPT - CICLUL LICENȚĂ
Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de licentă din cadrul UPT

Plan de învățământ

2020-2021
2019-2020

2018-2019
(anul I)
2018-2019 (anul II și III)
2017-2018
2016-2017

Fișe discipline

Anul I, semestrul 1

Educație fizică
Introducere în mass-media
Introducere în teoriile comunicării
Limba străină I - E, F, G
Management general
Medierea comunicării în limbi străine - E, F, G
Introducere în sociologie și opinie publică
Utilizarea calculatoarelor

Anul I, semestrul 2

Comunicare orală și scrisă
Educație fizică
Fundamentele relatiilor publice
Limba străină I - E, F, G  
Marketing
Medierea comunicării în limbi străine - E, F, G
Notiuni de publicitate

Anul II, semestrul 1

Comunicare cu presa
Comunicare in contexte sociale
Comunicare in limbaje specializate Engleza
Comunicare în limbaje specializate G
Dreptul comunicarii
Educație fizică
Etica si deontologia comunicarii
Practica
Limba străină II - E
Limba străină II - F
Limba străină II - G
Pragmatică E
Pragmatică G
Retorică și argumentare

Anul II, semestrul 2

Analiza discursului E
Analiza discursului G
Limba străină II - E
Limba străină II - F
Limba străină II - G
Comunicarea în limbaje specializate E
Comunicarea în limbaje specializate G
Educație fizică
Managementul RP
Metode de cercetare in RP
Practica 
Redactarea materialelor de RP 
Științe politice

Anul III, semestrul 1

Imaginea organizațiilor 
Campanii de RP

Comunicare internă
Comunicare corporativa
Comunicare interculturală
Elaborarea de produs PR cu calculatorul
Tehnici de comunicare în limbi străine - E

Anul III, semestrul 2

Comportamentul consumatorului
Relatii publice in social media
Relații publice în domeniul politic
Strategii de persuasiune

 

Discipline opționale

Anul II, semestrul 4

Stiinte politice
Bazele economiei de piata

Anul III, semestrul 5

Comunicare corporativa
Comunicare interculturala
Cultura si comportament organizational
Elaborarea de produs PR cu calculatorul
Institutii europene
Imaginea organizatiilor 
Medierea comunicarii orale E,F,G
Protocol si ceremonial institutional
Relatii publice sectoriale
Tehnici de comunicare in limbi straine E,F,G

Anul III, semestrul 6

Campanii electorale
Comportamentul consumatorului
Comunicare in managementul proiectului
Comunicare politica
Relatii publice in domeniul politic 
Relatii publice in social media
Strategii de persuasiune 
Tehnici audio-video