PROGRAMUL DE STUDII COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
DOMENIUL DE LICENȚĂ: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de licenţă Comunicare şi relaţii publice este acreditat cu calificativul încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017.

Descrierea programului de studii
Misiunea și obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalităti si criterii de evaluare discipline

REGULAMENTE UPT - CICLUL LICENȚĂ
Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de licentă din cadrul UPT

Plan de învățământ

Anul universitar 2023-2024:
serie: 2023-2026 - anul I
serie: 2022-2025 - anul II
serie: 2021-2024 - anul III

Anul universitar 2022-2023:
serie: 2022-2025 - anul I
serie: 2021-2024 - anul II 
serie: 2020-2023 - anul III

2021-2022
(pe an universitar)    
2020-2021

2019-2020

2018-2019
(anul I)
2018-2019 (anul II și III)
2017-2018

Fișe discipline

Anul I, semestrul 1

Fundamente ale științelor comunicării
Introducere în sistemul mass-media
Gândire critică
Gramatică comunicativă E
Comunicare orală în contexte profesionale E
Limba străină II - franceză, germană
Sociologia opiniei publice  
Educație fizică
1

Anul I, semestrul 2

Introducere în relații publice
Introducere în publicitate
Tehnici de redactare și prezentare
Cultură și civilizație în contextul globalizării E
Comunicare scrisă în contexte profesionale E
Limba străină II - franceză, germană
Multimedia
Educație fizică 2

Anul II, semestrul 1

Etica si deontologia comunicării
Redactarea materialelor de RP
Comunicare cu presa
Lexic specializat E
Pragmatică E
Limba străină II - franceză, germană
Noțiuni de management și marketing
Educație fizică 3

Anul II, semestrul 2

Metode de cercetare în științele sociale
Elaborarea de produse RP cu calculatorul
Disciplina opțională 1 (a* sau b)
Limbaje de specialitate E
Analiza discursului E
Retorică
Practică
Educație fizică 4

Anul III, semestrul 1

Disciplina opțională 2 (a* sau b)
Disciplina opțională 3 (a* sau b)
Disciplina opțională 4 (a* sau b)
Disciplina opțională 5 (a* sau b)
Disciplina opțională 6 (a* sau b)
Mediere lingvistică și culturală E
Legislație în domeniul comunicării

Anul III, semestrul 2

Comunicare interpersonală
Relații publice sectoriale
RP în social-media
Disciplina opțională 7 (a* sau b)

Discipline opționale

Anul II, semestrul 2

Disciplina opțională 1
a. Managementul RP
b. Comunicarea de criză

Anul III, semestrul 1

Disciplina opțională 2
a. Organizare de evenimente
b. Protocol și ceremonial instituțional
Disciplina opțională 3
a. Campanii de RP
b. Imaginea organizațiilor
Disciplina opțională 4
a. Campanii electorale
b. Etică și integritate academică
Disciplina opțională 5
a. Comunicare internă
b. Orientarea în carieră a specialiștilor de RP
Disciplina opțională 6
a. Comportamentul consumatorului
b. Comunicare corporativă

Anul III, semestrul 2

Disciplina opțională 7
a. Comunicare vizuală
b. Comunicare instituțională europeană