Programul de master: COMUNICARE STRATEGICĂ ȘI ADVOCACY ÎN SOCIETATEA DIGITALĂ
Domeniul de master: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Descrierea programului de studii
Misiunea și obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalități și criterii de evaluare discipline

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ:

Fișe discipline:

Anul I, semestrul 1
Guvernare deschisă. Funcționarea instituțiilor publice și a formelor organizate
ale societății civile
Elemente de teorie juridică și politică. Principiile OECD privind transparența
decizională și lobby-ul
Concepte de bază în lobby și advocacy
Practică profesională 1
Disciplina opțională 1
Etică și integritate academică

Anul I, semestrul 2
Grupuri de interese. Construcția și menținerea alianțelor
Tehnici de monitorizare a politicilor publice
Strategii și tehnici de e-comunicare
Practică profesională 2
Disciplina opțională 2
Disciplina opțională 3

Anul II, semestrul 1
Campaniile de advocacy și lobby în medii specifice
Tehnici de argumentare a politicilor publice. Strategii și tactici de negociere în
lobby și advocacy
Strategii și tehnici pentru managementul informației în societatea digitală
Practică profesională 3
Disciplina opțională 4
Disciplina opțională 5

Anul II, semestrul 2
Practică profesională 4
Stagiu de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație

Discipline opționale:

 Disciplina opțională 1:
a. Metode de documentare în lobby și advocacy
b. Metode avansate de cercetare în relații publice și domeniile conexe

Disciplina opțională 2:
a. Data-driven advocacy
b. Tehnologia AI în strategii de advocacy

Disciplina opțională 3:
a. Responsabilitate și principii etice în activitatea de lobby
b. Poziționare strategică și managementul reputație online și offline

Disciplina opțională 4:
a. Limba engleză pentru lobby
b. Limba engleză pentru advocacy

Disciplina opțională 5:
a. Comunicare și relații publice în lobby și advocacy
b. CSR și sustenabilitate în lobby și advocacy

Discipline facultative:

Anul I, semestrul II
Voluntariat

Anul II, semestrul II
Voluntariat