Programarea examenelor și evaluărilor (sem. al II-lea, 2021-2022):

Licență:
     CRP:
      - anul I
      - anul II

     TI:
      - anul I
      - anul II
           
Master:
    
CRPMD:  anul I  
  
   CA:           anul I  


Programare sesiune de restanțe (sem. 2) pentru anii terminali 2021-2022:

Programare sesiune examene/ED (sem. al II-lea - 2021-2022):

 

 

    In atenția studenților din anii terminali

A 4-a programare a examenelor - licență și master