De vorbă cu Decanul

Facultatea de Științe ale Comunicării a inițiat în anul 2016 seria de întâlniri De vorbă cu Decanul FSC, în cadrul cărora toți studenții sunt invitați să participe într-un cadru informal la un dialog deschis cu decanul facultății. Temele abordate includ, dar nu se limitează la:

1.   Acomodarea la viața de student;
2.   Modalități de petrecere a timpului liber și activități extra-curriculare;
3.   Relația profesor - studenți și comunicarea didactică între așteptări și concretizare;
4.   Nevoile de cunoaștere actuale și viitoare ale studenților în domeniul specializării urmate;
5.   Metode didactice abordate de dascăli, între eficiență și plafonare;
6.   Flexibilitatea traseului curricular în funcție de interesele și opțiunile proprii ale studenților, între  avantaje și posibilități;
7.   Învățământul  centrat pe student: viziunea Bologna, viziunea studenților și implementarea efectivă a acestuia în universitate;
8.   Mobilitățile studențești (de tip outgoing și incoming) de la promisiune la valoare adăugată;
9.   Stagiul de practică de specialitate, între amatorism si profesionalism;
10. Consilierea și orientarea academică și profesională, între necesitate și realizare;
11. Evaluarea didactică, între obiectivitate și subiectivitate;
12. Provocări și probleme studențești relatate chiar de voi, cu accent pe cool, sweet, great sau bleah.

Veniți să vă convingeți ca la FSC, VOI sunteți subiectul principal!

Pe lângă temele abordate, vă invit să discutăm obiectivele strategice ale facultății pentru următorii ani astfel încât să șlefuim viitorul acesteia și al vostru împreună!

Daniel Dejica-Carțiș,
Decanul Facultății de Științe ale Comunicării
Universitatea Politehnica Timișoara


Programare întâlniri studenți - decan:

Mai 2024
Noiembrie 2023

Noiembrie 2022

Noiembrie 2021

Octombrie 2020

Martie 2020  
Februarie 2019

Mai 2018
Decembrie 2017
Ianuarie 2017
Iunie 2016