Propuneri burse semestrul I, 2023-2024

Burse performanță:
         - licență
         - master

Burse sociale:
        - licență
        - master

Studenții care se regăsesc pe listele afișate mai sus au obligația de a-și încărca, pe aplicatia student.upt.ro URGENT numărul contului bancar, precum si un cont IBAN oficial, emis de bancă, pe numele studentului beneficiar de bursă, conform adresei UPT 30743/20.11.2023.

Pentru nelămuriri, vă rugăm să contactați secretariatul facultății la numărul de telefon 0256404011, în programul afișat pe site.

 

A fost aprobată în Senatul UPT Metodologia privind acordarea de burse și de alte forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master, forma cu frecvență la Universitatea Politehnica Timișoara, HS nr. 144 din 02.11.2023. Cuantumul categoriilor de burse, precizate în Metodologie, a fost aprobat prin Hotărârea Senatului UPT nr. 145 din 02.11.2023.

CONDIȚII ACORDARE BURSE SOCIALE. DOCUMENTE NECESARE:

Beneficiază de burse studenții UPT, înmatriculați la ciclul de studii licență, respectiv master, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de regimul de finanțare, care nu au statutul de ”reînmatriculat” sau ”reînmatriculat cu transfer”.

Perioada de referință
pentru calculul venitului net: octombrie 2022 – septembrie 2023
Valoare de referință salariul de bază minim net pe economie: 1.742 lei

Pentru studenții care suferă de una dintre bolile enunțate în Ordinul nr. 6463/2023 nu se calculează veniturile.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere – Anexa 2, se bifează categoria în care se integrează studentul (a.1 VENITURI sau a.2 BOALA sau a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT)
 • Extras cont IBAN (de unde să rezulte numele și prenumele studentului, contul IBAN, banca)

DOCUMENTE SPECIFICE  (în funcție de categoria în care se încadrează):

a.1 VENITURI

a.2 BOALĂ

 • Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale

a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT

 • Declarație venituri și acord prelucrare date cu caracter personal - Anexa 3 semnată olograf de student și de fiecare membru al familiei care declară veniturile
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul
 • copii de pe acte de stare civilă, dacă este cazul
 • copii de pe hotărâri judecătorești (divorț, stabilire domiciliu, pensie întreținere etc), dacă este cazul
 • copie de pe decizia instanţei de menţinere a stării de arest, dacă este cazul
 • copie raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul

Este OBLIGATORIU ca studentul să depună o copie a raportului de anchetă socială, dacă:

 • nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri;
 • cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 • părinții studentului sunt dispăruți;
 • comisia de evaluare a cererii îi solicită expres studentului să depună raportul de anchetă socială, deoarece există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor.

Dosarele complete pentru obținerea burselor sociale se depun FIZIC, în perioada 6.XI.2023-24.XI.2023, la secretariatul Facultății de Științe ale Comunicării în următorul program:

Luni-Joi: 13,00-15,00
Vineri:   11,00-13,00

Anexa 1     Anexa 2     Anexa 3

Pentru anul universitar 2023-2024, calendarul este următorul:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm sa vă adresați la telefon 0256-404011 sau pe emailul facultății, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

În atenția studenților din categoria Români de pretutindeni, privitor la acordarea burselor sociale.

ORDINUL MEN Nr. 6463/2023