Semestrul al II-lea, 2021-2022

Fondul de burse alocat FSC, pentru semestrul al II-lea, în funcție de studenții români bugetați: 376.056 lei, conform adresei UPT.

Fondul de burse a fost împărțit astfel:
- Burse sociale (licență+master): 21
Din diferență, în funcție de numărul de studenți:
- Burse studiu licență: 67
- Burse studiu master: 17

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit atât pe specializări, cât și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă.

Studenții din listele de mai sus, care NU au mai avut bursă până în prezent sau care au schimbat banca, vor trimite, până la data de 25.04.2022, un extras de cont pe nume propriu și o copie a CI la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

IMPORTANT!
Băncile partenere sunt: BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank. 

 

 

Având în vedere adresa UPT nr. 5785 din 16.03.2022 privind acordarea burselor sociale pe semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în perioada 1 aprilie 2022 - 30 septembrie 2022:

  • Dosarele pentru acordarea burselor sociale - semestrul II, 2021-2022 - se vor depune EXCLUSIV ONLINE prin încărcare pe platforma student.upt.ro. Se va încărca un singur document tip .pdf sau o arhivă zip.
  • Conținutul dosarului:  conform  Anexei 1 a Regulamentului de burse al Rectoratului UPT.
  • Mod de prezentare documente: un fișier pdf cu toate documentele sau o arhivă zip cu imagini în format jpg, gif, tif sau png denumite cu numele solicitantului.
  • Perioada de încărcare a dosarelor pe platformă: 21 martie - 11 aprilie 2022
  • Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (c), din regulamentul de burse: decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022
  • Venit mediu net pe membru de familie (decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022): 1.478 lei
  • Dosarele pot fi completate de student în perioada de depunere prin reîncărcarea întregului dosar pe platformă.
  • După validarea de către secretariat, nu se vor mai putea face modificări, încărcarea nemaifiind permisă.

Anexa 1
Cerere-tip,
2021-2022

PRECIZĂRI IMPORTANTE!
Cerere si documente doveditoare vor trimite si studentii care solicită bursă socială pe caz de boală chiar dacă au solicitat și în semestrele anterioare.

Cerere si documente doveditoare vor trimite si studentii care solicită bursă socială pe caz de orfan chiar daca au solicitat și în semestrele anterioare. Actele doveditoare sunt atat certificatul de deces si certificatul de nastere,  cat si cele doveditoare de venituri (adeverinta salariu, cupon pensie de urmas, etc.), care se refera DOAR la solicitant si care nu trebuie sa depaseasca venitul minim net pe economie de 1478 lei/luna - cf. Anexei:

IMPORTANT:
Pct. 12 din Anexa 1
: dovada veniturilor obținute de student în perioada de referință/declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri și: certificat/e deces părinte/părinți pentru studentul orfan de unul sau ambii părinți, respectiv hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii pentru cei care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, după caz.  se referă la veniturile obținute de student (orfan / în plasament).  Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru ambele categorii de studenți.

Bursele sociale se vor aloca în limita a 30% din fondul de burse.

Important! Adeverintele ANAF trebuie sa fie atât pe anul 2021 cât și pe anul 2022

Pentru informații suplimentare, vă rugăm sa vă adresați la telefon 0256-404011 sau pe emailul facultății, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 În atenția studenților din categoria Români de pretutindeni, privitor la acordarea burselor sociale.

ORDINUL MEN Nr. 3392/2017