Semestrul I, 2021-2022

Fondul de burse alocat FSC, pentru semestrul I, în funcție de studenții români bugetați: 477.576 lei

Fondul de burse a fost împărțit astfel:
- Burse sociale (licență+master): 32
Din diferență, în funcție de numărul de studenți:
- Burse studiu licență: 62
- Burse studiu master: 16

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit atât pe specializări, cât și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă.

Studenții din listele de mai sus, care NU au mai avut bursă până în prezent, socială sau de studiu, vor trimite, până la data de 21.11.2021, un extras de cont pe nume propriu și o copie a CI la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

IMPORTANT!
Băncile partenere sunt: BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank. 

 

Având în vedere adresa UPT nr. 221359 din 22.10.2021 privind acordarea burselor sociale pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, în perioada 1 octombrie 2021-31 martie 2022, studenții eligibili vor lua în considerare următoarele:

  • Dosarele pentru acordarea burselor sociale - semestrul I, 2020-2021 - se vor depune EXCLUSIV ONLINE prin încărcare pe platforma student.upt.ro. Se va încărca un singur document tip .pdf sau o arhivă zip.
  • Conținutul dosarului:  conform  Anexei 1 a Regulamentului de burse al Rectoratului UPT.
  • Mod de prezentare documente: un fișier pdf cu toate documentele sau o arhivă zip cu imagini în format jpg, gif, tif sau png denumite cu numele solicitantului.
  • Perioada de încărcare a dosarelor pe platformă: 25 octombrie - 5 noiembrie 2021
  • Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (c), din regulamentul de burse: iulie 2021, august 2021, septembrie 2021
  • Venit mediu net pe membru de familie: 1.386 lei
  • Dosarele pot fi completate de student în perioada de depunere prin reîncărcarea întregului dosar pe platformă.
  • După validarea de către secretariat, nu se vor mai putea face modificări, încărcarea nemaifiind permisă.

Anexa 1
Cerere-tip semestrul I,
2021-2022

PRECIZĂRI IMPORTANTE!
Studenții care solicită bursă socială pe caz de boală sau orfani vor trimite, de asemenea, următoarele documente, pe lângă cele doveditoare ale cazului social, chiar dacă au trimis și în semestrele anterioare:
     Pe caz de boală:
     - cererea tip completată si salvată tip pdf
     - copie CI a solicitantului
     - copie extras banca unde are cont studentul, dacă nu a mai avut bursă
    Pe caz de orfan de unul sau ambii părinți:
 
   - cererea tip completată si salvată tip pdf
    - copie CI a solicitantului+copie certificat naștere
    - copie extras banca unde are cont studentul, dacă nu a mai avut bursă
    - dovada veniturilor proprii pentru studenții proveniți din case de copii sau plasament - cf. Anexei 1

IMPORTANT:
Pct. 12 din Anexa 1
: dovada veniturilor obținute de student în perioada de referință/declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri și: certificat/e deces părinte/părinți pentru studentul orfan de unul sau ambii părinți, respectiv hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii pentru cei care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, după caz.  se referă la veniturile obținute de student (orfan / în plasament).  Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru ambele categorii de studenți.

Bursele sociale se vor aloca în limita a 30% din fondul de burse.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm sa vă adresați la telefon 0256-404011 sau pe emailul facultății, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 În atenția studenților din categoria Români de pretutindeni, privitor la acordarea burselor sociale.

ORDINUL MEN Nr. 3392/2017