Fond de burse alocat FSC, în funcție de studenții români bugetați: 492.048 lei

Fondul de burse a fost împărțit astfel:
- Burse sociale (licență+master) 46%
  (Regulamentul de burse al UPT prevede acordarea unui minim de 30%).

Din diferență, în funcție de numărul de studenți:
- Burse studiu licență: 75,5%
- Burse studiu master: 24,5%

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă.

LISTE FINALE BURSE SEM. I - 2020-2021:


Studenții din listele de mai sus, care nu au mai avut bursă până în prezent, socială sau de studiu, vor trimite un extras de cont și o copie a CI la aceeași adresa de e-mail de mai sus. Băncile partenere sunt: BRD, ING, BCR, Banca Transilvania si Raiffeisen Bank. Termen: 07.12.2020

Dacă aveti intrebări la listele de burse, puteți să le adresați la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până cel târziu 25.11.2020, orele 12.00.


În atenția studenților din categoria români de pretutindeni, privitor la acordarea burselor sociale.


Având în vedere adresa UPT nr. 12004 din 13.10.2020 privind acordarea burselor sociale pe semestrul I al anului universitar 2020-2021, pe perioada 01.10.2020-31.03.2021, se dispun următoarele:

  • Dosarele pentru acordarea burselor sociale - semestrul I, 2020-2021 - se vor transmite EXCLUSIV ONLINE
  • Conținutul dosarului:  conform  Anexei 1 a Regulamentului de burse al Rectoratului UPT.
  • Mod de prezentare documente: fișiere pdf sau format imagine, salvate într-un folder, denumit cu numele si prenumele studentului și atașat emailului transmis în perioada 14.10.2020-06.11.2020, orele 16,00, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • In textul mesajului, studentul va preciza numele si prenumele, anul de studiu, specializarea și numărul de telefon.
  • Studenții vor transmite dosarul de pe adresa de e-mail institutională,  conform adresei UPT.
  • Nu vor fi luate în considerare dosarele de burse incomplete sau transmise după data limită precizată.


Anexa 1
Cerere-tip
semestrul I, 2020-2021

Venit mediu net

PRECIZĂRI IMPORTANTE!
Studenții care solicită bursă socială pe caz de boală sau orfani vor trimite, de asemenea, următoarele documente, pe lângă cele doveditoare ale cazului social:
     - cererea tip completată si salvată tip pdf
     - copie CI a solicitantului
     - copie extras banca unde are cont studentul
     - copie certificat de nastere (doar in caz de orfan)


IMPORTANT!
Suma corespunzătoare fiecărui tip de bursă - socială sau de studiu - se regăsește în art. 14 din Regulamentului de burse al Rectoratului UPT.