Structura anului universitar 2021-2022

Orare - semestrul I, 2021-2022

Licență
Comunicare și relații publice (CRP):
     - anul I
     - anul II
     - anul III

Traducere și interpretare (TI):
     - anul I
     - anul II
     - anul III

Master
Comunicare, relații publice și media digitală (CRPMD):
     - anul I
     - anul II
    
Comunicare în afaceri (CA):
     - anul I
     - anul II

Orare consultații decani de ani și tutori
CRP, TI, CRPMD, CA

Orare consultații cadre didactice

          Semestrul I
          Semestrul al II-lea

Orare săli - Semestrul I
A203, A208, A210, A225, C303, C304, Ca3

Orare consultații discipline
CRP, TI, CRPMD, CA