Admitere 2022

Licență - sesiune de admitere septembrie 2022                         Master - sesiune de admitere septembrie 2022

 

Aveți posibilitatea de a deveni studenți ai Facultății de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) dacă urmați unul din programele facultății, la ciclurile de studii de licență sau de master.

LICENŢĂ (învăţământ universitar cu durata de 3 ani):

 • domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învăţământ cu frecvenţă;
 • domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învățământ la distanţă;
 • domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate” (LMA), specializarea Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) (TI), învățământ cu frecvență.

MASTER (învăţământ universitar cu frecvență, cu durata de 2 ani):

 • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale);
 • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare în afaceri.

Informații suplimentare despre oferta educațională a Facultății de Științe ale Comunicării

 

Alte categorii de candidați

 • ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat; facilități oferite viitorilor studenți.
       Număr de locuri: 54 (cf. Adresei ME nr. 10363/16.05.2022)

 •  CANDIDAȚI PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ
      Număr de locuri: 10

 •  CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ
    
  Număr de locuri: 5 (cf. Adresei ME nr. 10363/16.05.2022)

  Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate.
  Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză). Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.