ORGANIZARE (licență și master)

Ghid practică 2020   

Decizii și hotărâri:
    - HCA nr. 6 din 15.01.2021: - desfășurarea și evaluarea disciplinei de practică pentru master, sem. I, 2020-2021

Instrucțiuni pentru derularea stagiului de practică

- Acord cadru de colaborare (template-ro; template-en; pdf (ro., en.))
- Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică (template-ro; template-en; pdf (ro., en.))
- Cerere tip către Secretariatul facultății pentru efectuarea practicii în instituția propusă (model - Anexa 1)
- Convenție - cadru privind efectuarea stagiului de practică - Anexa 3 (template-ro; template-en; pdf (ro., en.))
- Adresă eliberată de Decanatul facultății pentru prezentarea studentului la locul de practică (model - Anexa 4)
- Atestat de practică (model - Anexa 5
- Fișa de evaluare (model - Anexa 6
- Caiet de practică (model - Anexa 7)

Note:
Formularele se pot completa fie electronic (folosiți formatul "template" atașat formularului ales) fie manual (folosiți formatul "pdf" atașat formularului ales)
Anexele 1, 3, 4, 5, 6, 7 sunt Anexe la Regulamentul privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților în UPT (HS 112/14.05.2020).

Important!
Variantele autocomplete word sunt create astfel încât zonele cu date modificabile să poată fi completate, cu ușurință.

Completarea formularelor se face după următoarea procedură:
- formatul pdf – mai  întâi se listează și apoi se completează;
- formatele word se completează pe calculator și apoi se listează.
Menționăm că documentele ilizibile sau conținând date incorecte nu vor fi semnate de Oficiul Juridic și nici de conducerea UPT.

 

Mai multe informații:
Oficiul de coordonare a Practicii studenților in UPT
Comisia de practică a FSC


Orar consultații Practică

Calendar susținere colocviu

       Licență:    Calendar susținere colocviu        
                     
       Master:     Calendar susținere colocviu:        
                         - CRPMD

 EVENIMENTE DE CONSILIERE ȘI INFORMARE

6/2020
5/2019

4/2018

3/2017

2/2016
1/2016

EXPERIENȚE STUDENȚEȘTI ÎN COMPANII

3/2019
2/2018

1/2017

 


Pentru instrucțiuni de completare a documentelor de practică, vă rugăm accesați:
http://ccoc.upt.ro/cariera/oficiul-de-practica