Ediția a 3-a

Facultatea de Știinte ale Comunicării organizeaza joi, 26.10.2016, ora 10.00, în Sala de conferințe a Restaurantului Universitar din Complexul Studențesc, ediția a treia a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în cadrul companiilor și institutiilor din Timișoara.

Sunt invitați să participe toți studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și ciclul master, Comunicare, relații publice și media digitală.

Organizatori: Lect.dr. Simona ȘIMON - prodecan
                        Lect.dr. Maria-Dana GROSSECK