În 22.11.2022, Facultatea de Științe ale Comunicării a primit vizita Excelenței Sale, doamna Regina Lochner, consul al Republicii Federale Germania la Timișoara, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării.

La întâlnirea cu Decanul facultății, dl. prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș, au fost prezentate activitățile specifice facultății și au fost discutate posibilități de colaborare în plan educațional și cultural în viitor. Vizita a inclus și workshop-ul The Language of Europe is Translation, organizat de doamna lect. univ. dr. Anamaria Dascălu-Romițan, în cadrul căruia doamna Regina Lochner și doamna Mona Isabela Petzek, directorul Centrului Cultural German din Timișoara s-au adresat studenților de la specializarea „Traducere și interpretare”.