Sesiunea iulie 2020

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de master:

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, studiile masterale se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale), în deplină concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

Masterul Comunicare în afaceri asigură formarea profesională superioară în scopul dezvoltării personale și al inserției profesionale a individului și în scopul satisfacerii nevoilor de competență în domeniul comunicării aplicate în sfera economică. De asemenea, pune un accent deosebit pe o educație interdisciplinară și aplicativă a studenților și are ca obiectiv pregătirea acestora în vederea valorificării atât a cunoștințelor de ultimă oră din cele două domenii fundamentale, cel al comunicării și economic, cât și a noilor tehnologii utilizate în comunicarea în mediul de afaceri.

 Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul MASTER

 Nr.
 crt.

Domeniul de master

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare, relații publice și media digitală
(interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale)

50

25  25

Concurs de dosare, interviu

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare în afaceri

50

 25 25

Concurs de dosare, interviu

 
Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT (HS 151/28.05.2020):
           - 
Anexa 1 - Valori ale coeficientului k
           - Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
          
- Anexa 4 - Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT

 DOSARUL DE CONCURS va conține următoarele documente: ACTE NECESARE pentru înscriere (cf. Metodologiei de admitere, cap. III, art.14)
          Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                   

                    ÎNSCRIERE ONLINE

TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 52/12.05.2020)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la SC pentru POPESCU Ioana
 

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2020

 Înscrieri online:

      Sesiunea I:    02.07.2020-09.07.2020
      Sesiunea II: 13.07.2020-23.07.2020

Interviu
(Programarea la interviu va fi afișată pe site)*

      Sesiunea I:   10.07.-11.07.2020
      Sesiunea II: 24.07.2020

Definitivarea rezultatelor 
(runde de confirmări)

Sesiunea I:
Runda 1: 13.07-14.07.2020
Runda 2: 15.07.2020

Sesiunea II:
Runda 1: 27.07-28.07.2020
Runda 2: 29.07.2020

Rezultate finale

      Sesiunea I:   15.07.2020
      Sesiunea II:  29.07.2020

*PROGRAMARE INTERVIU MASTER IULIE 2020 Sesiunea I
        CRPMD    Comunicare, relații publice și media digitală
        CA             Comunicare în afaceri

             
Criterii evaluare interviu:
           CRPMD   Comunicare, relații publice și media digitală
           CA           Comunicare în afaceri

Formula de calcul a mediei finale de admitere

     Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5
unde:
     Ma = media finală de admitere
     Mm = media la licenţă
     Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)
     K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat
     Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă

           Lista admiși pe opțiuni (cu taxă/fără taxă), după interviu.

           Sesiunea 1 - Admiși - iulie 2020:
           CRPMD:   - fără taxă     - cu taxă
           CA:            - fără taxă

Informații Admitere UPT Master 2020