Sesiunea septembrie 2019

Facultatea de Științe ale Comunicării organizează sesiunea de admitere la programele de master, în intervalul 13.09-20.09.2019.

Sesiunea iulie 2019

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de master:

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, studiile masterale se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale), în deplină concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

Masterul Comunicare în afaceri asigură formarea profesională superioară în scopul dezvoltării personale și al inserției profesionale a individului și în scopul satisfacerii nevoilor de competență în domeniul comunicării aplicate în sfera economică. De asemenea, pune un accent deosebit pe o educație interdisciplinară și aplicativă a studenților și are ca obiectiv pregătirea acestora în vederea valorificării atât a cunoștințelor de ultimă oră din cele două domenii fundamentale, cel al comunicării și economic, cât și a noilor tehnologii utilizate în comunicarea în mediul de afaceri.

 Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul MASTER

 

 Nr.
 crt.

Domeniul de master

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare, relații publice și media digitală
(interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale)

25

23

2

Concurs de dosare, interviu

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare în afaceri

25

22

3

Concurs de dosare, interviu

 

OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de master
           - 
Anexa 1 - Valori ale coeficientului k
           - Anexa 2 - Programe de master organizate în UPT în anul universitar 2019-2020

 DOSARUL DE CONCURS pe care candidații îl vor depune la înscriere, va conține următoarele documente depuse în dosar plic: ACTE NECESARE pentru înscriere (cf. Metodologiei de admitere, cap. III, art.14)

  • FIȘA DE ÎNSCRIERE poate fi completată ONLINE - aici

Taxe de admitere pentru anul universitar 2019-2020 (HCA 39/16.04.2019)
Conturi bancare admitere pe facultăți
Taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020 (HCA 40/16.04.2019)

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2019

 Înscrieri
  01.07.2019 - 18.07.2019, orele 10.00-14.00
 FSC, etaj III sala C300

Interviu
(Programarea la interviu va fi afișată pe site)*

CRPMD - 19.07.2019

ASPC, etaj II sala A 203

CA - 19.07.2019

Rezultate inițiale
22.07.2019, ora 10.00 FSC, etaj III sala C300
Contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului: 22.07.2019, ora 10.30

Definitivarea rezultatelor 
(runde de confirmări)

Runda 1: 22.07.2019, orele 10.00-14.00
                 23.07.2019, orele 10.00-16.00

Runda 2: 24.07.2019,
orele 10.00-16.00

Rezultate finale

24.07.2019, orele 16.00

 
Criterii evaluare interviu:
           CRPMD   Comunicare, relații publice și media digitală
           CA           Comunicare în afaceri

*PROGRAMARE INTERVIU MASTER IULIE 2019
        CRPMD    Comunicare, relații publice și media digitală
        CA            Comunicare în afaceri


               Lista admiși pe opțiuni (cu taxă/fără taxă), după interviu:
               Lista în așteptare

  • Confirmări runda 1:
  • Confirmări runda 2:

             Lista finală admiși pe opțiuni - master iulie 2019

 Important!

  • Candidații care doresc să se înscrie on-line au posibilitatea de a transmite actele mai sus menționate și electronic, în variantă scanată, cu precizarea că actele în original trebuie predate în etapa de confirmări.
  • Pentru informaţii detaliate privind dosarului de înscriere, a se consulta Art. 14. Condiţii înscriere la concurs, Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timişoara.

Înscriere on-line

Formula de calcul a mediei finale de admitere

Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5

unde:
Ma = media finală de admitere
Mm = media la licenţă
Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)
K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat
Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă
 

În cazuri specifice, candidaţii au posibilitatea de a susține proba de interviu prin Skype.
ID Skype: admitere crpmd

Solicitările se transmit Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării în perioada 03.07.2019 - 16.07.2019 pentru sesiunea iulie 2019 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302), în scris sau on-line, pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Tel.: 0256/40.40.11
www.sc.upt.ro
Secretar şef Decanat: Angela TRIPŞA
Secretară Decanat: Carmen GALDEA

Informații Admitere UPT Master 2019