Noutăți

Vizita studenților de la specializarea Traducere și interpretare (secția: engleză-germană) la agenția de traduceri Swiss Solutions din data de 10.11.2022, s-a axat pe prezentarea oportunităților de angajare pentru absolvenți, dar și pe provocările profesiei de traducător.

Lansare de carte

“Concepută de la origini până în prezent, fără pretenții de exhaustivitate, dar acoperind toate provinciile românești, inclusiv Basarabia, O istorie a traducerilor în limba română se prezintă ca o istorie integrată, abordându-și obiectul în chip multiperspectival. Nu este vorba numai despre o abordare lingvistică și literară, ci și de instrumente sociologice, statistice, de criterii metodologice, de repere teoretice și terminologice puse în acțiune.

Sesiune de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică

Vineri, 11.11.2022, ora 12.00, în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării, Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează ediția a VIII-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în companiile și instituțiile din Timișoara.

În contextul Săptămânii mondiale a calității (7-11 noiembrie) și în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării, Departamentul de Comunicare și Limbi Străine (DCLS) din Universitatea Politehnica Timișoara organizează primul eveniment sub genericul „Creșterea impactului cercetării în științe socio-umane în era digitală”, ca răspuns la provocările pe care le presupune activitatea științifică de top.

Liga FSC deschide Zilele FSC 2022 și vă invită să participați la cea de a VIII-a ediție a evenimentului, Cafeneaua Comunicării care se desfășoară la Tucano Coffee Mexico (Str. Emanoil Ungureanu 2) în data de 03.11.2022, începând cu ora 18:30.

În luna noiembrie 2022 vă invităm să participați la ediția a VII-a a Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării!

A fost publicată Hotărârea CA al UPT nr. 177/1/11.10.2022 privind termenele pentru plata taxelor de școlarizare și de recontractare, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, pentru anul universitar 2022-2023.

„Eticheta vinde produsul, noi vindem eticheta” – spune sloganul unei tipografii timișorene de succes, Grafoprint, care și-a deschis porțile vineri, 14 octombrie 2022, pentru studenți din anul II de la Facultatea de Științe ale Comunicării, UPT.