Ediția a V-a

Seminarul științific studențesc Procedee de traducere a textelor economice (Germană-Română) are ca scop identificarea diferitelor procedee specifice pentru traducerea textelor economice.

Studenții anului III, specializarea: Traducere și interpretare, secția: germană, prezintă în cadrul seminarului științific diferite situații de traducere cu care se confruntă un traducător. Sunt aplicate procedee precum: echivalență, non-echivalență, adaptare, inversiune, restructurare gramaticală, reformulare semantică, transpoziție, modulare, explicitare, implicitare, care contribuie la realizarea unui proiect de traducere.

Evenimentul se va desfășura în 10 ianuarie 2024, ora: 12.00-14.00, ASPC, s.A110

Organizator: Conf. univ. dr. Anca Dejica-Carțiș
Invitat: Lect. univ. dr. Anca Maghețiu, FEAA, Universitatea de Vest din Timișoara

Program