Ediția a VI-a

‍Ediția din acest an a tradiționalei mese rotunde Comunicarea științei: științele sociale și umaniste se desfășoară într-un moment instituțional aniversar: un secol de campus universitar la Politehnica, trei decenii de specializări în comunicare și traductologie la Facultatea de Științe ale Comunicării.

Masa rotundă, organizată în cadrul Zilelor FSC, de Departamentul de Comunicare și Limbi Străine împreună cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic miercuri, 15 noiembrie, în sala A 203 din clădirea ASPC, prilejuiește schimbul colegial de idei, bazat pe prezentarea celor mai proeminente rezultate obținute în 2023: cărți, articole în circuitul Web of Science, proiecte, alte realizări deosebite. Cercetarea științifică a tânărului colectiv din FSC se desfășoară într-o epocă de mari provocări, legate de transformarea sistemului științific în era digitală, de năzuința de atingere a unui nivel tot mai ridicat de contribuție din partea științei la dezvoltarea generală a societății, bazată pe cooperare și pe noi modalități de diseminare a cunoștințelor, de îmbunătățire a accesibilității și reutilizării rezultatelor cercetării. Răspunsul la aceste provocări vine atât prin „punerea sub lupă” a integrării tehnologiei în cercetare și activități practice din domeniile comunicării și traductologiei, cât și prin intervenții în comunitatea profesională, pentru orientarea științelor sociale și umaniste pe făgașul în care inteligenței și acțiunii umane i se asociază, într-o proporție tot mai semnificativă, inteligența artificială. Rezultatele obținute în 2023 rezonează cu viziunea Politehnicii privind „știința cu și pentru societate” și implicarea tuturor actorilor din helix-ul cvadruplu (mediul universitar, mediul public, mediul de afaceri și mediul non- guvernamental) ca premise pentru a facilita creativitatea și  inovarea.

Program

Moderator:
Conf. univ. dr. Adina-Ramona Palea

Organizatori:
Conf. univ. dr. Mariana Cernicova-Bucă
Prof. univ. dr. Vasile Gherheș