Masa rotundă

Societatea bazată pe cunoaștere este imposibil de imaginat fără un schimb activ, conștient și continuu privind noile achiziții din domeniul cercetării și inovării științifice.

Evenimentele de schimb de experiență, diseminare a rezultatelor și networking profesional fac parte din canalele esențiale pentru asigurarea sustenabilității comunității științifice. Masa rotundă devenită semn distinctiv al Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării intră în a 5-a ediție cu o creștere valorică lesne de constatat: sunt tot mai numeroase și de mai mare greutate realizările membrilor colectivului FSC, iar producțiile editoriale și proiectele demonstrează capacitatea cercetătorilor din acest colectiv de a atrage parteneriate internaționale, sporind astfel impactul cercetării teoretice și aplicative. Practica internațională înregistrează deja profesii precum „broker al cunoașterii”, cu rol de a crea conexiuni între comunitatea științifică și societate. Realizările FSC demonstrează că cercetarea poate fi, și este, conectată la fenomenele sociale actuale, contribuind la dezbaterile privind soluțiile de care avem nevoie pentru o dezvoltare durabilă în plan științific, didactic, acțional. 2022 este anul unui salt în privința organizării cercetării la nivelul FSC prin crearea de centre de cercetare specializate: Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Comunicare și Dezvoltare Durabilă din Universitatea Politehnica Timișoara – PoliCOM și Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Traducerii din Universitatea Politehnica Timișoara – PoliCAT. Rezonând cu un vers celebru, „La trecutu-ți mare, mare viitor!” schimbul de idei din cadrul mesei rotunde este forma noastră de a ura „La mulți ani, FSC!”

Evenimentul va avea loc miercuri, 16.11.2022, ora 16.00, în sala A203.

Program

Moderator:
Conf. univ. dr. Adina-Ramona Palea

Organizatori:
Conf. univ. dr. Mariana Cernicova-Bucă
Prof. univ. dr. Vasile Gherheș