Lansare de carte

“Concepută de la origini până în prezent, fără pretenții de exhaustivitate, dar acoperind toate provinciile românești, inclusiv Basarabia, O istorie a traducerilor în limba română se prezintă ca o istorie integrată, abordându-și obiectul în chip multiperspectival. Nu este vorba numai despre o abordare lingvistică și literară, ci și de instrumente sociologice, statistice, de criterii metodologice, de repere teoretice și terminologice puse în acțiune.

Departe de a fi doar descriptivă, enumerativă, constatativă, Istoria de față este analitică și critică, teoretizantă și contextualizantă, incluzând o istorie a traductologiei, a literaturii comparate, a istoriei literare, a culturii românești în ansamblul ei. Avem de a face în cuprins cu mai multe istorii: o istorie a limbii române, a literaturii române, o istorie a ideilor, o istorie socială. Se verifică astfel importanța traducerilor în studiul receptării operelor literare și al circulației ideilor, în general. Se produce o deplasare a domeniului ca atare dinspre margine spre centru și last but not least are loc o reînscriere firească a culturii românești în cultura universală.

În concluzie, se cuvine să fim recunoscători traductologilor noștri care ne oferă o sinteză remarcabilă, un instrument de lucru cât se poate de prețios. Demersul autorilor care s-au angajat într-o asemenea lucrare de acribie și de durată mi se pare perfect sincronizat cu ceea ce se întâmplă în Occident, cu exigențele traductologiei contemporane.”  (Extras din O teorie a traducerii în loc de cuvânt-înainte, Mircea Martin, Universitatea București – O istorie a traducerilor în limba română, secolul al XX-lea, Volumul I, București, Editura Academiei Române)

Lansarea Volumului I ITLR - O istorie a traducerilor în limba română are loc la Timișoara în data de 17.11.2022, ora 16.00, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica, Sala Polivalentă, și online pe ZOOM. Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării, ediția a VII-a.