Diplomele de licență și disertație, pentru absolvenții promoției 2021, se vor elibera în data de 19 aprilie 2022, marți, la Facultatea de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2a, etajul III, sala C304, după următorul program:

  •   9.00 -   9.45Comunicare și relații publice, cu frecvență - Licenţă
  •   9.45 - 10.15  - Comunicare și relații publice, la distanță - Licenţă
  • 10.15 - 11.00Traducere și interpretare, cu frecvență - Licenţă
  • 11.00 - 11.30 - Comunicare, relații publice și media digitală + Comunicare în afaceri - Master

Precizări importante:

  1. La înmânarea diplomei, absolvenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate (carte de identitate sau paşaport valabile), în original.
  2. Persoanele care au împuternicire notarială, trebuie să o prezinte, împreună cu actul de identitate, în original. Aceasta va fi reținută de către universitate.
  3. Se recomandă să aveţi asupra dumneavoastră un pix.
  4. Cei care nu pot participa la înmânarea diplomelor la datele stabilite, se pot programa după data de 19.04.2022, on-line, la adresa: http://actestudii.upt.ro/

Absolvenții 2021 ai programelor de licență FSC, studenți în anul I la master (CRPMD sau CA) - locuri fără taxă, vor depune la secretariatul facultății, etajul III sala C301, în dosarul de admitere, în termen de 24 de ore, diploma de licență în original pentru a putea beneficia în continuare de un loc bugetat.