Informații privind desfășurarea alegerilor academice partiale pentru pozițiile vacantate din structurile colective de conducere la nivel de consiliu al Facultății de Științe ale Comunicării, se găsesc la adresa Alegeri Consiliu FSC.