Diplomele de licență și disertație, pentru absolvenții specializărilor Facultății de Științe ale Comunicării, promoția 2020, se vor elibera în data de 14 iunie 2021, luni, în holul Facultății de Construcții, str. Traian Lalescu nr. 2a, după următorul program:

  •   9.00 -   9.45Comunicare și relații publice, cu frecvență - Licenţă
  •   9.45 - 10.15  - Comunicare și relații publice, la distanță - Licenţă
  • 10.15 - 11.00Traducere și interpretare, cu frecvență - Licenţă
  • 11.00 - 11.30 - Comunicare, relații publice și media digitală - Master
  • 11.30 -12.00  - Comunicare în afaceri - Master

Precizări importante:

  1. Absolvenţii vor avea asupra lor CI în original.
  2. Persoanele împuternicite vor avea asupra lor împuternicirea în original. Aceasta va fi reţinută de către universitate.
  3. In cadrul înmânării diplomelor vor fi respectate condiţiile impuse de starea de alertă, respectiv distanţarea socială precum si purtarea măştii.
  4. Se recomandă să aveţi asupra dumneavoastră un pix.
  5. Diplomele pentru absolvenții promoției 2020, care nu au participat la înmânare, se vor elibera la Rectorat - Biroul Acte de studii, pe bază de programare prealabilă la numărul de telefon 40-0256-403162.

 

Absolvenții 2020 ai programelor de licență FSC, studenți în anul I la master (CRPMD sau CA) - locuri fără taxă, vor depune la secretariatul facultății, etajul III sala C301, în dosarul de admitere, în termen de 24 de ore, diploma de licență în original pentru a putea beneficia în continuare de un loc bugetat.