Seminar științific, Ediția a IV-a

Seminarul științific studențesc Procedee de traducere a textelor economice (Germană-Română) are ca scop identificarea diferitelor procedee specifice pentru traducerea textelor economice.

Studenții anului II, specializarea Traducere și interpretare, secția: germană, prezintă în cadrul seminarului științific diferite situații de traducere cu care se confruntă un traducător. Sunt aplicate procedee precum: echivalență, non-echivalență, adaptare, inversiune, restructurare gramaticală, reformulare semantică, transpoziție, modulare, explicitare, implicitare, care contribuie la realizarea unui proiect de traducere.

Evenimentul se va desfășura online, în 25 mai 2021, ora: 12.00-14.30. Informațiile de conectare la platforma ZOOM vor fi transmise prin intermediul studenților șefi de grupă. 

Organizator: Conf. univ. dr. Anca Dejica-Carțiș
Invitat: Lect. univ. dr. Anca Maghețiu, FEAA, Universitatea de Vest din Timișoara

Program