Seminar științific studențesc, ediția a VI-a

Evenimentul își propune să vină în întâmpinarea nevoilor reale cu care se confruntă pe piața traducerilor tehnice viitorii absolvenți.

Pornind de la o serie de proiecte de traducere realizate de studenții anului III ai specializării Traducere-Interpretare de la Facultatea de Științe ale Comunicării, în cadrul seminarului științific sunt dezbătute problemele și dificultățile de traducere întâmpinate la realizarea proiectelor și sunt propuse soluții specifice de rezolvare a acestora.

Organizator: Prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș