Ediţia a III-a

În 18 decembrie 2020 și 11 ianuarie 2021 va avea loc seminarul ştiinţific studenţesc, The Pragmatics of Advertising, ediţia a III-a, la care vor participa studenţii anului al II-lea ai specializărilor Comunicare și relații publice și Traducere şi interpretare

Seminarul vizează consolidarea cunoştinţelor studenţilor dobândite în cadrul disciplinei Pragmatică, dezvoltarea deprinderilor de documentare şi cercetare, de selecţie a informaţiilor relevante şi de organizare logică şi coerentă a conţinutului informaţional. Pe parcursul seminarului științific, studenții vor prezenta în limba engleză un studiu de caz pe o reclamă, vor evidenția caracteristicile pragmatice ale discursului publicitar și vor trage concluzii relevante întregului demers de cercetare.

Organizatori:
Conf. univ. dr. Simona Şimon
Asist. univ. dr. Claudia Stoian