– Seminar științific studențesc, ediția a II-a –

4 februarie 2016

În data de 4 februarie va avea loc a doua ediție a seminarului științific studențesc Arealul retoricii: figuri critice. Evenimentul se va desfășura în intervalul 14:00-16:30, în sala A225, clădirea ASPC, strada Petre Râmneanțu nr. 2.

Seminarul își propune să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul disciplinei Retorică și argumentare. O parte dintre studenții anului II  ai specializării Comunicare și relații publice, Facultatea de Științe ale Comunicării, vor prezenta lucrări elaborate pe baza metodelor criticismului retoric.

Evenimentul este o invitație la dezbatere și argumentare publică, prin intermediul discursului ştiinţific de factură calitativă, în domeniul comunicării.

Organizator: Asist. dr. Cosmin BĂIAȘ