În perioada 02.06.2020-24.06.2020 vor avea loc simulări ale examenelor de finalizare a studiilor la specializările din cadrul Facultății de Științe ale Comunicării, ciclurile de studii licență și master, conform programării din tabel. Informații suplimentare vor fi transmise tuturor studenților de către secretarii comisiilor de licență/disertație.