Diplomele de licență și disertație, pentru absolvenții specializărilor Facultății de Științe ale Comunicării, promoția 2019, se vor elibera în data de 29 iunie 2020, luni, în holul Facultății de Construcții, str. Traian Lalescu nr. 2a, după următorul program:

  •   9.00 - 10.30 - Comunicare și relații publice - cu frecvență
  • 10.30 - 11.00 - Comunicare și relații publice - la distanță 
  • 11.00 - 12.00 - Traducere și interpretare
  • 12.00 - 13.00 - Comunicare, relații publice și media digitală

Precizări importante:

  1. Absolvenţii vor avea asupra lor CI în original.
  2. Persoanele împuternicite vor avea asupra lor împuternicirea în original. Aceasta va fi reţinută de către universitate.
  3. In cadrul înmânării diplomelor vor fi respectate condiţiile impuse de starea de alertă, respectiv distanţarea socială precum si purtarea măştii.
  4. Cei care nu pot participa la înmânarea diplomelor la data stabilită, se pot programa după data de 15.07.2020, la nr. de telefon 0256.403.160.
  5. Absolvenții cărora li s-au solicitat fotografii pentru diplomă și nu le aduc cu 7 zile înainte de înmânarea programată a diplomelor, li se vor putea elibera diplomele după data de 15 iulie.

Absolvenții 2019 ai programelor de licență FSC, studenți în anul I la master (CRPMD sau CA) - locuri fără taxă, vor depune la Decanat, în dosarul de admitere, în termen de 24 de ore, diploma de licență în original pentru a putea beneficia în continuare de un loc bugetat.