A fost publicată programarea examenelor și evaluărilor distribuite pentru specializările Facultății de Științe ale Comunicării, anul I și II licență (CRP și TI) și anul I master (CA și CRPMD) pentru semestrul al II-lea - anul universitar 2019-2020.