Taxele de studii, aferente semestrului al II-lea al anului univ. 2019-2020, se mai pot plăti fără penalizare în perioada 22 mai - 5 iunie 2020, exclusiv prin transfer bancar, conform adresei Rectoratului UPT nr. 5080 din 20.05.2020.