A fost publicată Hotărârea Senatului nr. 109/14.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație în Universitatea Politehnica Timișoara și a Procedurii pentru derularea on-line a examenelor de licență/diplomă și disertație în Universitatea Politehnica Timișoara pentru anul universitar 2019-2020.