Seminar științific studențesc

În data 8 ianuarie 2020 a avut loc a doua ediție a seminarului științific studențesc Practica argumentării. Sub forma unei mese rotunde, evenimentul și-a propus să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul disciplinei Gândire critică. O parte dintre studenții anului I ai specializării Comunicare și relații publice, Facultatea de Științe ale Comunicării, au oferit argumente pentru clarificarea deciziilor etice.

Organizator: Lect. univ. dr. Cosmin BĂIAȘ