Informații privind desfasurarea alegerilor academice - membru în consiliul facultății, pentru legislatura 2020-2024, sunt disponibile la adresa Alegeri Consiliu FSC.