A fost publicat Raportul sintetic al Decanului Faculltății de Științe ale Comunicării, 2016-2020 - ORIZONT FSC 2020, precum și Proiectul de Plan Managerial 2020-2024, ORIZONT FSC EUROPA, Consolidare, Inovare, Dezvoltare.