FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema
„CALEA NOII COMUNICĂRI. IPOTEZE DE LUCRU” (EDIŢIA a IV-a)

 

organizată în cadrul programului de master

„COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MEDIA DIGITALĂ”
(INTERDISCIPLINAR CU INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII)

Data desfăşurării: 22.04.2014, ora 14.00
Locul desfăşurării: ASPC, sala A208
Participanţi: studenţii din anul al II-lea master CRPMD
Responsabili ştiinţifici: conducătorii lucrărilor de disertaţie
Organizator: Conferenţiar dr. Lavinia Suciu

Sesiunea de comunicări ştiinţifice, aflată la a patra ediţie, are drept cadru de desfăşurare prevederile referitoare la finalizarea studiilor masterale din Universitatea Politehnica Timişoara.

Eevenimentul oferă masteranzilor posibilitatea de a-şi prezenta rezultatele cercetării întreprinse în vederea elaborării lucrării de disertaţie, într-un cadru de dezbatere constructivă şi deschisă.

Program