Seminar ştiinţific studențesc cu prezentări de proiecte          

Ediţia a II-a

Seminarul științific studențesc Revizuirea de texte: Abordări lingvistice are ca scop familiarizarea studenților cu diferite moduri de revizuire a unui text. În cadrul seminarului sunt evidențiate câteva aspecte lingvistice, care contribuie la scrierea corectă de texte.

Studenții anului I de la specializarea Traducere și Interpretare (TI), secția germană și secția engleză, prezintă în cadrul proiectelor un model de lucru, bazându-se pe patru principii esențiale: principiul formativ (prin realizarea unei histograme, care analizează frecvența cuvintelor dintr-un text), principiul de identificare (prin stabilirea indicatorilor informaționali), principiul funcțional (prin adaptarea textului la situații de comunicare specifice) și principiul de aplicare (prin utilizarea corectă a cuvintelor în redactarea textelor). Revizuirea de texte se realizează din perspectivă lexicală și gramaticală. Ca și corpus de analiză sunt folosite diferite tipuri de texte în scopul realizării unor situații de comunicare corecte și adecvate, urmărind producerea de mesaje scrise în limbă străină.

Seminarul are loc  joi, 17 mai 2018, începând cu ora 12.00, sala C303, Facultatea de Științe ale Comunicării, etaj III și vineri, 18 mai 2018, începând cu ora 08.00, sala C303, Facultatea de Științe ale Comunicării, etaj III.

Organizatori:
Lect.dr. Anca Dejica-Carțiș
Asist.dr. Roxana Ghiță

Program