Seminar studențesc

Studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Traducere și interpretare, anul I, au participat în data de 07 decembrie 2017 la un seminar studențesc organizat în colaborare cu Centrul Cultural German din Timișoara: Deutsche Städte und Sehenswürdigkeiten. Der Gebrauch der lokalen Präpositionen (Orașe germane și obiective turistice. Folosirea corectă a prepozițiilor locale).

În cadrul seminarului au fost prezentate obiective turistice din diferite orașe germane, având ca scop folosirea corectă a prepozițiilor locale în situații de comunicare specifice. În partea a doua a seminarului au fost evidențiate și analizate câteva aspecte ale limbii germane utilizate în contexte socio-culturale. Seminarul s-a desfășurat la Centrul Cultural German din Timișoara, în sala multimedia.

Organizatori: Lect.dr. Anca Dejica-Carțiș (Departamentul de Comunicare și Limbi Străine/Universitatea Politehnica Timișoara), Dr. Bianca Barbu - Centrul Cultural German din Timișoara/Centrul de materiale didactice