Seminar științific studențesc, ediția a IV-a, 19.12.2016

Evenimentul își propune să vină în întâmpinarea nevoilor reale cu care se confruntă pe piața traducerilor tehnice viitorii absolvenți. Pornind de la o serie de proiecte de traducere realizate de studenții anului III ai specializării Traducere-Interpretare de la Facultatea de Științe ale Comunicării, în cadrul seminarului științific vor fi dezbătute problemele și dificultățile de traducere întâmpinate la realizarea proiectelor și vor fi propuse soluții specifice de rezolvare a acestora.

Organizatori: Conf. dr. Daniel Dejica-Carțiș, asist. dr. Claudia Stoian

Afiş