Joi, 15 decembrie 2016, ora 8.00, amfiteatrul Ca3, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, str. Traian Lalescu, nr. 2a, se va desfăşura seminarul ştiinţific studenţesc, The Sounds of a Country, ediţia a IV-a, la care participă studenţii anului I ai specializării Traducere şi interpretare, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării. În cadrul seminarului vor avea loc prezentări în limba engleză, însoţite de transcrieri fonetice, ale realităţilor geografice, demografice, politice, turistice, istorice şi culturale specifice diferitelor ţări. Scopul seminarului este acela de a consolida cunoştinţele dobândite de studenţi în cadrul laboratorului de Exprimare orală, de a dezvolta deprinderile de informare şi documentare, de selecţie a informaţiilor relevante şi de organizare logică şi coerentă a conţinutului informaţional, în vederea susţinerii în faţa unui public. Organizator: Lect. dr. Simona Şimon

Afiş