Conf. univ. dr. Stoian Claudia Elena

Conf. univ. dr. Stoian Claudia Elena
Conf. univ. dr. Stoian Claudia Elena
...

Miercuri 16 - 18 sala A206

Cărţi:

 • Stoian, C.E. & Șimon, S. 2018. An English-Romanian and Romanian-English Cultural Thematic Dictionary. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Șimon, S. & Stoian, C.E. 2018. The Language of the Arts and Literature: An English-Romanian and Romanian-English Dictionary. Newcastle upon Tyne: Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Șimon, S., Stoian, C.E., Dejica-Carțiș, A.M. & Kriston, A. 2018. A Multilingual Dictionary of Education. English-German-French-Romanian. Szeged: Jate Press.
 • 2015. The Discourse of Tourism and National Heritage: A Contrastive Study from a Cultural Perspective. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Capitole: 

 • Stoian, C.E. 2018. The Discourse of Tourism from a Systemic Functional Perspective: The Case of Tourism Websites în M. Bielenia-Grajewska & E. Cortes de los Rios (eds.) Innovative Perspectives on Tourism Discourse. Hershey, PA: IGI Global, p. 181-200.
 • Dejica, D. & Stoian, C.E. 2018. Fostering Transcultural Communication: The Case of Culture-bound Terms in the Translation of Online Tourist Texts în Vlasta Kuciš (ed.) Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog – Transcultural Communication in Multilingual Dialogue. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, p. 169 –196.
 • Stoian, C.E. & Dejica D. 2016. Theme-Rheme Analysis of English and Romanian Tourism Websites în D. Dejica, G. Hansen, P. Sandrini & I. Para (eds.) Language in the Digital Era. Challenges and Perspectives. Warsaw/Berlin: de Gruyter Open, p. 14-28.
 • Stoian, C.E. 2015. Meaning in Images: Complexity and Variation across Cultures în S. Starc, C. Jones & A. Maiorani (eds.) Meaning Making in Text. London: Palgrave, p. 152-169.

Articole: 

 • Stoian, C.E. & Șimon, S. 2018. ‘The Use of Resources in Teaching Translation and Interpretation’ în Gómez Chova, L, López Martínez, A., Candel Torres, I. (eds.), Proceedings of EDULEARN18 Conference, IATED Academy, iated.org, p. 5344-5348.
 • Șimon, S., Kriston, A., Dejica-Carțiș, A. & Stoian, C.E. 2018. ‘Challenges in Translating Educational Terminology’ în Gómez Chova, L, López Martínez, A., Candel Torres, I. (eds.), Proceedings of EDULEARN18 Conference, IATED Academy, iated.org, p. 5327-5335.
 • Stoian, C.E & Șimon, S. 2017. ‘The Integration of Cultural Aspects in Syllabus Design’ în ICERI2017 Proceedings, p. 6346-6352.
 • Șimon, S. & Stoian, C.E. 2017. ‘Developing Interpreting Skills in Undergraduate Students’ în ICERI2017 Proceedings, p. 6180-6184.
 • Stoian, C.E. 2017. ‘The Importance of Thematic Structure in Teaching Translation’ în Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Seria Limbi moderne, vol. 16, no. 1, p. 35-44.
 • Stoian, C.E. 2017. ‘The Promotion of Romanian Landmarks in English: An Interpersonal Approach’ în B.A.S Journal, vol. XXIII, p. 219-231.
 • Stoian, C.E. 2016. ‘The contribution of free reading to students’ writing proficiency in EFL’ în Global Journal of Foreign Language Teaching, 6, 2, p. 93-103.
 • Stoian, C.E. 2016. ‘Online Tourism Promotion from a Discursive Perspective: The Interpersonal Function’ în I. Boldea și D.M. Buda (eds.) CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of Communication, Tîrgu Mureș: Arhipelag XXI Press, p. 474-489.
 • Stoian, C.E. & Dejica D. 2016. ‘Thematic Development in Online Institutional Tourism Discourse: A Contrastive Study’ în B.A.S Journal, vol. XXII, p. 181-196.
 • Dejica D. & Stoian, C.E. 2016. ‘Properties and Qualities of Technical Translations in Romanian’ în Professional Communication and Translation Studies 9, p. 131-138.
 • Stoian, C.E. 2015. ‘The Promotion of Heritage Tourism in Modern Times: A Multimodal Analysis from a Cultural Perspective’ în V. Polovina și S. Gudurić (eds.) Linguistique Appliquée Aujourd’hui – Les Défis des Temps Modernes, Actes du IVe Congrès Linguistique Appliquée Aujourd’hui – Les Défis des Temps Modernes. Beograd: Belpak, p. 11-22.
 • Stoian, C.E. 2015. ‘Analysing Images: A Social Semiotic Perspective’ în Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Seria Limbi moderne, vol. 14, no. 1, p. 23-30.

Eseuri:

 • Stoian, C.E. 2015. The Romanian Alice in the Country of Marvels; Decipher the Charades în J. Lindseth (ed.) Alice in a World of Wonderlands/ The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, vol.I. Newcastle, DE: Oak Knoll Press, p. 457-460.

Traduceri:       

 • Stoian, C.E. 2017. ‘The Presence of the Romanian Public Administration on Social Media’ (din română în engleză a articolului ‘Prezența în Social Media a administrației publice din România’ de V. Gherheș & L. Cismariu) în Professional Communication and Translation Studies 10, p. 32-39.
 • Stoian, C.E. 2016. ‘Jocuri utopice în cinematografia demiurgică’ (din spaniolă în română a eseului ‘Juegos utópicos en el cine demiurgico’ de Fernando Ángel Moreno) în Helion Online 65.
 • Dejica D. & Stoian, C.E. 2016. Qualities of Life in Local Communities. Sociological Studies (din română în engleză a cărții Calitatea vieții în comunități locale. Studii sociologice de V. Gherheș & C. I. Obrad). București: Pro Universitaria.
 • Stoian, C.E. 2016. ‘„Cătălina” de Gheorghe Săsărman – povestire lirică sau „poem” al viitorului’ (din spaniolă în română a eseului ‘«Catalina», un relato lírico o «poema» del futuro de Gheorghe Săsărman’ by Mariano Martin Rodriguez) în Helion 3-4/2016 & Helion Online 61, p. 14-18.
 • Stoian, C.E. 2016. ‘The Role and Importance of Facebook among Students in Timișoara’ (din română în engleză a articolului ‘Rolul și importanța rețelei de socializare Facebook în rândul studenților din Timișoara’ de V. Gherheș & C. Obrad) în Professional Communication and Translation Studies 9, p. 21-26.
 • Stoian, C.E. 2016. ‘Attitudes towards Online Commerce: A Case Study of Student Population in Timișoara’ (din română în engleză a articolului ‘Atitudinea față de comerțul online. Studiu de caz: populația studenților din Timișoara’ de C. Obrad & V. Gherheș) în Professional Communication and Translation Studies 9, p. 47-52.
 • Stoian, C.E. 2015. Romanian 1946, Romanian 2012 (traducere inversă din română în engleză și dotarea cu aparat critic) în J. Lindseth (ed.) Alice in a World of Wonderlands/ The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, vol II. Newcastle, DE: Oak Knoll Press, p. 523-530.
 • Dejica D. & Stoian, C.E. 2015. Architectural Environment (din română în engleză a cărții Ambient arhitectural de Mihai Botescu). Timișoara: UPT.
 • Stoian, C.E. 2015. ‘Gândacii mor pe spate’ (din spaniolă în română a povestirii ‘Las cucarachas mueren boca arriba’ de Antonio de Macedo) în Helion 3-4/2015, p. 53-59.
 • Stoian, C.E. 2015. ‘António de Macedo și teologia ca știință a naturii în literatura științifico-fantastică contemporană’ (din spaniolă în română a eseului ‘António de Macedo y la teología como ciencia natural en la ficcion científica contemporánea’ de Mariano Martín Rodríguez) în Biblioteca Nova, Serie Nouă, 11, p. 11-30.

Asist. univ. dr. Stoian Claudia Elena

 

Discipline predate

 • Analiza discursului;
 • Pragmatică;
 • Traducere asistată de calculator;
 • Limba engleză pentru ingineri;
 • Teoria și practica traducerii generale;
 • Medierea comunicării în limbi străine;
 • Traducere economică;
 • Traducere juridică;
 • Traducere tehnică;
 • Limba spaniolă.