REZULTATE FINALE - Sesiunea septembrie 2021

        Învățământ cu frecvență

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultatea de Științe ale Comunicării organizează, în luna iulie, o nouă sesiune de admitere la programele de licență.

🗓 Depunere dosare: 26 - 28 iulie 2021
🖥 Online: https://admitere.upt.ro/
🎯 Fizic: în centrele de admitere din cadrul facultăților

Calendarul de admitere se actualizează astfel:
👉 26 - 28 iulie 2021 (în 28.07.2021 - până la ora 16:00) - înscriere candidați noi, online și fizic
👉 28 iulie 2021 - concurs de dosare
👉 29 iulie 2021, ora 9:00 - rezultatele concursului
👉 29 iulie 2021 ora 09:00-14:00; 30 iulie 2021, ora 09:00-12:00 - confirmări
👉 30 iulie 2021, ora 14:00 - afișarea rezultatelorProgramul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017. Detalii despre programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice
Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor, în producerea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Specificul programului de studii constă în dobândirea de către absolvenţi a două competenţe suplimentare: comunicare profesională în limbi străine şi medierea comunicării în limbi străine.

Programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare: engleză (franceză/germană) este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.10.2020. Detalii despre programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare (engleză; franceză/germană)
Specializarea Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale pentru domeniile ştiinţific, tehnic, economic, administrativ şi juridic. Pentru reuşita în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie  şi a limbii române, un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) este unicul program de acest fel din Regiunea de Vest a ţării.

IMPORTANT
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă oportunitatea studierii limbilor străine şi a unor discipline de specialitate în limbi străine în cadrul programelor de studii universitare de licenţă. Candidații la domeniul de licență Științe ale Comunicării vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de competență lingvistică, fie prin documente justificative (adeverință, foaie matricolă liceu, certificat de competență lingvistică etc.) care să ateste că au studiat limba / limbile străine pentru care optează (dintre limbile engleză, franceză, germană) - v. Acte dosare înscriere.

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la ciclul Licență

 Nr.
 crt.

Domeniul de licență

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare şi relaţii publice - ZI

75

60  15

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță (ID)

Comunicare şi relaţii publice - ID

75

 - 75

Concurs de dosare

3.

 Limbi moderne aplicate - învățământ cu frecvență (IF)

Traducere şi interpretare

60

50 10

Concurs de dosare

Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2021-2022, la ciclul licenţă
M = b, unde b = media la bacalaureat

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2021 (HS 84 din 12.04.2021)
      
Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
     
Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
      
Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
     
Anexa 7 - Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - cf. cap. III, art. 25 din Metodologia de admitere
Taxe de înscriere admitere 2021  (HCA 44 din 14.04.2021)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății: FSC) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la FSC pentru IONESCU Ana
 

Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2022  (HCA 43 din 14.04.2021)
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă
- sesiunea iulie 2021 –

Pentru forma de învăţământ cu frecvență și  învăţământ la distanţă (ID)


Pentru candidații care optează pentru Comunicare și relații publice - învățământ la distanță, mai multe informații se găsesc pe pagina Centrului e-Learning.

ÎNSCRIE-TE ONLINE

 

 

   
Situația înscrierilor la FSC (la zi și la distanță) în raport cu prima opțiune la data de 19.07.2021

Întrebări generale despre admitere și răspunsuri FQA
 

  Informativ:  Ultima medie cu care s-a intrat în sesiunile de admitere 2017-2020:

Informații despre admiterea la Facultatea de Științe ale Comunicării:
           Tel.: 0256-40.40.11
           Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Probleme tehnice întâmpinate la înscrierea/încărcarea documentelor în programul Enroll:aAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 REZULTATE FINALE - Sesiunea 1 - iulie 2021

        Învățământ cu frecvențăPlata taxei de școlarizare,
pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă (inclusiv cei admiși la forma de învățământ la distanță), se poate face, conform HCA nr. 43 din 14.04.2021, în două rate egale. Perioada de plată a primei rate este 26 iulie 2021 - 27 august 2021.

 Plata se poate efectua astfel:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei ENROLL (htpps://admitere.upt.ro/) sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”TXSC, 21-22, ciclul ... (se va menționa, abreviat ciclul de studii): L - licență, facultatea (se va menționa acronimul facultății FSC) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului), CNP...”.

Exemplu: 
Taxă școlarizare pentru Ionescu Ana: TXSC, 21-22, L, FSC, IONESCU Ana, CNP 2010720000000

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanță etc.) va fi încărcată în aplicația Enroll.

IMPORTANT!
Studenților care nu au achitat prima rată până în data de 27.08.2021, li se va anula statutul de admis la Universitatea Politehnica Timișoara, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2021.

 
Taxa de echivalare a studiilor absolvite
(preluare dosar pentru echivalare), în cuantum de 150 lei,  se va plăti:

În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de echivalare la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de echivalare la SC pentru IONESCU Ana

Taxa de recunoastere si echivalare pentru anii de studiu recunoscuti, în cuantum de 500 de lei/an recunoscut se va plăti după începerea anului universitar. 

 

CAZARE
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT


Informaţii Admitere Facultatea de 
Ştiinţe ale Comunicării

Decanat: Tel. 0256-40.40.11; Fax: 0256-40.40.13
Secretar şef facultate: Angela Tripşa
Secretară Decanat: Carmen Galdea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații admitere Licență 2021 UPT