Sesiunea iulie 2020

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017. Detalii despre programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice
Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor, în producerea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Specificul programului de studii constă în dobândirea de către absolvenţi a două competenţe suplimentare: comunicare profesională în limbi străine şi medierea comunicării în limbi străine.

Programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 25.06.2014. Detalii despre programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare
Specializarea Traducere şi interpretare formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale pentru domeniile ştiinţific, tehnic, economic, administrativ şi juridic. Pentru reuşita în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie  şi a limbii române, un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare este unicul program de acest fel din Regiunea de Vest a ţării.

IMPORTANT
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă oportunitatea studierii limbilor străine şi a unor discipline de specialitate în limbi străine în cadrul programelor de studii universitare de licenţă. Candidații la domeniul de licență Științe ale Comunicării vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de competență lingvistică, fie prin documente justificative (adeverință, foaie matricolă liceu, certificat de competență lingvistică etc.) care să ateste că au studiat limba / limbile străine pentru care optează (dintre limbile engleză, franceză, germană) - v. Acte dosare înscriere.

Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul Licență

 Nr.
 crt.

Domeniul de licență

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare şi relaţii publice - ZI

75

60 15

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță (ID)

Comunicare şi relaţii publice - ID

75

 - 75

Concurs de dosare

3.

 Limbi moderne aplicate - învățământ cu frecvență (IF)

Traducere şi interpretare

60

50  10

Concurs de dosare

Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2020-2021, la ciclul licenţă
M = b, unde b = media la bacalaureat

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020 (HS 155 din 11.06.2020)
      
Anexa 1 - Oferta programelor de studii, Tipul concursului și formula de calcul a Mediei de admitere
     
Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
      
Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - cf. cap. III, art. 25 din Metodologia de admitere
Taxe de înscriere admitere 2020 (HCA 52/12.05.2020)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la SC pentru IONESCU Ana
 

Taxe de studii pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 53/12.05.2020)


Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă (toate specializările)
- sesiunea iulie 2020 -

Pentru forma de învăţământ cu frecvență
și  învăţământ la distanţă (ID)

 

Înscriere candidați online:

 ID:  15.06-18.07.2020; orele 14.00
 ZI:   06.07-18.07.2020; orele 14.00

Verificarea corectitudinii datelor personale de înscriere de către candidați:

18.07.2020 (termen: orele 18.00)

Concurs de dosare:

18.07.2020

Rezultatele concursului de dosare – Afișare Runda I:

20.07.2020 – orele 10.00

Confirmări Runda I:

20.07.2020 - orele 10.00-16.00
21.07.2020 - orele 08.00-16.00
22.07.2020 - orele 08.00-16.00

Afișare Runda II:

23.07.2020, ora 10.00

Confirmări Runda II:

23.07.2020 - orele 10.00-16.00
24.07.2020 - orele 08.00-16.00

Afișare Runda III:

25.07.2020, ora 10.00

Confirmări Runda III:

25.07.2020, orele 10.00-14.00

Afișare rezultate finale:

25.07.2020, ora 16.00


Pentru candidații care optează pentru Comunicare și relații publice - învățământ la distanță, mai multe informații se găsesc pe pagina Centrului e-Learning.

ÎNSCRIE-TE ONLINE

 

.be">INSTRUCȚIUNI-VIDEO PENTRU ÎNSCRIERI

   
Situația înscrierilor la FSC (la zi și la distanță) în raport cu prima opțiune la data de 10.07.2020


Întrebări generale despre admitere și răspunsuri FQA

Informații despre admiterea la Facultatea de Științe ale Comunicării:
           Tel.: 0256-40.40.11
           Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Probleme tehnice întâmpinate la înscrierea/încărcarea documentelor în programul Enroll:aAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


LISTE VERIFICARE

 • Candidați înscriși cu frecvență
 • Candidați înscriși la distanță   
 • Mediu rural
 • Etnie rromă
 • Olimpic

REZULTATE ADMITERE IULIE 2020

 • RUNDA 1 - candidați admiși
  • cu frecvență
  • olimpic
  • etnie rromă
  • rural
  • la distanță
  • în așteptare
 • RUNDA 2 - Lista candidaților admiși:
       - cu frecvență
       - rural
       - în așteptare
 • RUNDA 3 - Lista candidaților admiși

  REZULTATE FINALE

  • Admiși cu frecvență         Mediu rural      
  • Admiși la distanță
  • Respinși

 

IMPORTANT!
Studenților care nu au achitat prima rată până în data de ____________, li se va anula statutul de admis, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2020.

CAZARE
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT


Informaţii Admitere Facultatea de 
Ştiinţe ale Comunicării

Decanat: Tel. 0256-40.40.11; Fax: 0256-40.40.13
Secretar şef facultate: Angela Tripşa
Secretară Decanat: Carmen Galdea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații admitere Licență 2020 UPT