Noutăți

Facultatea de Științe ale Comunicării adresează tuturor studenților, cadrelor didactice și colaboratorilor Sarbători fericite și un An Nou plin de realizări!

Seminar științific studențesc, ediția a IV-a, 19.12.2016

Evenimentul își propune să vină în întâmpinarea nevoilor reale cu care se confruntă pe piața traducerilor tehnice viitorii absolvenți. Pornind de la o serie de proiecte de traducere realizate de studenții anului III ai specializării Traducere-Interpretare de la Facultatea de Științe ale Comunicării, în cadrul seminarului științific vor fi dezbătute problemele și dificultățile de traducere întâmpinate la realizarea proiectelor și vor fi propuse soluții specifice de rezolvare a acestora.

Organizatori: Conf. dr. Daniel Dejica-Carțiș, asist. dr. Claudia Stoian

Afiş

 Joi, 15 decembrie 2016, ora 8.00, amfiteatrul Ca3, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, str. Traian Lalescu, nr. 2a, se va desfăşura seminarul ştiinţific studenţesc, The Sounds of a Country, ediţia a IV-a, la care participă studenţii anului I ai specializării Traducere şi interpretare, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării. În cadrul seminarului vor avea loc prezentări în limba engleză, însoţite de transcrieri fonetice, ale realităţilor geografice, demografice, politice, turistice, istorice şi culturale specifice diferitelor ţări. Scopul seminarului este acela de a consolida cunoştinţele dobândite de studenţi în cadrul laboratorului de Exprimare orală, de a dezvolta deprinderile de informare şi documentare, de selecţie a informaţiilor relevante şi de organizare logică şi coerentă a conţinutului informaţional, în vederea susţinerii în faţa unui public. Organizator: Lect. dr. Simona Şimon

Afiş

În data 13 decembrie 2016 va avea loc treia ediție a seminarului științific studențesc Arealul retoricii. Evenimentul se va desfășura de la ora 16:00, în sala A225, clădirea ASPC, strada Petre Râmneanțu nr. 2. Seminarul își propune să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul disciplinei Retorică și argumentare. O parte dintre studenții anului al II-lea ai specializării Comunicare și relații publice, Facultatea de Științe ale Comunicării, vor prezenta şi discuta teme pe baza retoricii invitaţionale şi criticismului retoric. Evenimentul este o invitație la dezbatere și argumentare publică, prin intermediul discursului ştiinţific de factură calitativă, în domeniul comunicării.
Organizator: Asist. dr. Cosmin BĂIAȘ

Afiş

În data de 9.12.2015 va avea loc cea de-a III-a ediție a seminarului științific studențesc
„Ingineria Traducerii”
Primii pași în traducerea tehnică (Germană)

Evenimentul se va desfășura în sala A225, clădirea ASPC în intervalul 12:00 – 14:00
şi are ca scop simularea unor situaţii reale cu care se vor confrunta viitorii absolvenți pe piața muncii. Pornind de la o serie de proiecte de traducere realizate de studenții anului al III-lea specializarea Traducere şi interpretare de la Facultatea de Științe ale Comunicării, în cadrul seminarului științific se vor dezbate strategiile de traducere în cadrul traducerilor tehnice și se vor propune soluții specifice de rezolvare ale acestora.

Atelierul de lucru Anxietatea comunicării se adresează studenților anului I de la cele două specializări (CRP și TI) din cadrul Facultății de Științe ale Comunicării. Evenimentul este o invitație pe care o facem tinerilor boboci pentru a discuta despre emotivitate în dorința de a găsi soluții prin dezvoltarea încrederii în sine. Alături de organizatori, asist. dr. Cosmin Băiaș și asist. dr. Roxana Ghiță, contribuie studentele: Claudia Barabaș, Bianca Matei, Larisa Nania și Anamaria Vlad.   

Afiș

 

 

 

În cadrul celei de-a noua ediții a evenimentului Zilele Carierei, studenții Facultății de Științe ale Comunicării au ocazia să participe și la întâlnirea cu reprezentanți ai companiilor Aquatim, Bosch, Nettex și Zoppas. În cadrul acestei întâlniri, se vor prezenta oportunitățile de angajare pe care le oferă cele patru companii studenților și absolvenților FSC, și se vor discuta aspecte privind modul concret de lucru în aceste companii și posibilitățile de dezvoltare a carierei în cadrul acestora. Evenimentul este organizat de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UPT și Facultatea de Științe ale Comunicării. 

Afiș

 

Anul universitar 2016-2017, semestrul I

Listă evenimente

Studenţii voluntari ai Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării încep, ca urmare a iniţiativei BCUPT în colaborare cu Departamentul de Relaţii internaţionale, în data de 11.10.2016 al doilea modul de cursuri conversaţionale pentru studenţii străini din UPT. Întălnirile au ca scop facilitarea accesului studenţilor străini la limba şi cultura română şi integrarea lor în viaţa studenţească românească în cadrul campusului şi al facultăţii pe care o urmează.
Întâlnirile au loc de doua ori pe săptămână, marţi şi joi de la orele 16.30 – 17.30.
Coordonarea grupului de studenţi din partea FSC este realizată de doamna lect. dr. Maria-Dana Grosseck.

Galerie foto