Finalizare studii licență
Specializarea Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță - Sesiunea iunie 2018

Calendar licență CRP, CRP-ID

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei si a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 5 Aviz de respingere a lucrării de licență

Model copertă lucrare de licență CRP
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență CRP

Programa examenului de licentă CRP, CRP-ID
Comisie examen de licență CRP, CRP-ID

Finalizare studii licență
Specializarea Traducere și interpretare - Sesiunea iunie 2018

Calendar licenta TI

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Traducere comentată)
Anexa 4 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Studiu terminologic)
Anexa 5 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 6 Avizul conducătorului lucrării de licență

Model copertă lucrare de licență TI
Specificatii privind fișele terminologice

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI

Programa examenului de licență TI
Comisie examen de licență TI

Finalizare studii de master
Specializarea Comunicare și relații publice în media digitală - Sesiunea iunie 2018

Calendar disertatie master CRPMD 
Programarea examenului de susținere a lucrărilor de diserație
 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație la programul de master interdisciplinar "Comunicare, relații publice și meda digitală"
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Model de copertă lucrare de disertație și pagina de titlu
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor la specializarea "Comunicare, relații publice și media digitală"

Comisie disertatie master CRPMD

Calendar sesiune februarie 2018

Calendar licență CRP 
Calendar licență TI
Calendar master CRPMD

Calendar sesiune septembrie 2018

Calendar licență CRP - învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
Calendar licență TI
Calendar master CRPMD