Finalizare studii licență
Specializarea Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță - Sesiunea iunie 2018

Calendar licență CRP
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență 
Anexa 1 Redactarea bibliografiei si a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Model copertă lucrare de licență CRP
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență CRP
Programa examenului de licentă CRP
Comisie examen de licență CRP, CRP-ID

Finalizare studii licență
Specializarea Traducere și interpretare - Sesiunea iunie 2018

Calendar licenta TI
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență 
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor. Specificatii privind fisele terminologice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Traducere comentată)
Anexa 4 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Studiu terminologic)
Anexa 5 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Model coperta lucrare de licenta TI
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI
Programa examenului de licență TI
Comisie examen de licență TI

Finalizare studii de master
Specializarea Comunicare și relații publice în media digitală - Sesiunea iunie 2018

Calendar disertatie master CRPMD 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație la programul de master interdisciplinar "Comunicare, relații publice și meda digitală"
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Model de coperta lucrare de disertatie CRPMD
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor la specializarea "Comunicare, relații publice și media digitală"
Comisie disertatie master CRPMD

Calendar sesiune februarie 2018

Calendar licență CRP 
Calendar licență TI
Calendar master CRPMD

Calendar sesiune septembrie 2018

Calendar licență CRP - învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
Calendar licență TI
Calendar master CRPMD