PROGRAMUL DE MASTER: COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MEDIA DIGITALĂ
DOMENIUL DE MASTER: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale) este acreditat cu calificativ încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2018-2019

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ
        2019-2020
        2018-2019
        2017-2018
        2016-2017 


Fișe discipline

Anul I, semestrul 1

Integrarea electronică a serviciilor
Limba straină pentru RP (E, F, G)
Sisteme electronice pentru media digitală
Etică și integritate academică         
Disciplina opțională 1

Anul I, semestrul 2

Limba străină pentru media digitală (E, F, G)
Media digitală
Metode avansate de cercetare în RP
Principii si strategii discursive

Anul II, semestrul 1

Metodologia proiectării și cercetării
Publicitate în media digitală
Tehnologii de telecomunicații
Tehnologii Web

Anul II, semestrul 2

Practică - fișa disciplinei     


Fișe laboratoare

Fisa laboratorului A205
Fisa laboratorului B226 

Discipline opționale
Anul I, semestrul 1

Abordări și teorii în comunicarea modernă
Relații publice. Principii si practici 

Anul I, semestrul 2

Metode avansate de cercetare în RP
Pozitionare strategica și reputație online și offline a organizației

Anul II, semestrul 3

Metodologia proiectarii si cercetarii
Prelucrarea imaginilor