PROGRAMUL DE MASTER: COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MEDIA DIGITALĂ

DOMENIUL DE MASTER: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii) este acreditat cu calificativ încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2016-2017 

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ 2017-2018

Plan de învățământ 2016-2017 

Fișe discipline
Anul I, semestrul 1

Abordari si teorii in comunicarea modernă
Integrarea electronică a serviciilor
Limba straină pentru RP (E, F, G)
Sisteme electronice pentru media digitală

Anul I, semestrul 2

Limba străină pentru media digitală (E, F, G)
Media digitală
Metode avansate de cercetare în RP
Principii si strategii discursive

Anul II, semestrul 3

Metodologia proiectării și cercetării
Publicitate în media digitală
Tehnologii de telecomunicații
Tehnologii Web

Fișe laboratoare

Fisa laboratorului A205
Fisa laboratorului B226 

Discipline opționale
Anul I, semestrul 1

Abordări și teorii în comunicarea modernă
Relații publice. Principii si practici 

Anul I, semestrul 2

Metode avansate de cercetare în RP
Pozitionare strategica și reputație online și offline a organizației

Anul II, semestrul 3

Metodologia proiectarii si cercetarii
Prelucrarea imaginilor