PROGRAMUL DE STUDII "COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE"

DOMENIUL DE LICENȚĂ ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de licenţă Comunicare şi relaţii publice este acreditat cu calificativul "încredere", în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 26.07.2012.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2016-2017 

REGULAMENTE UPT - CICLUL LICENȚĂ

Reglementari aplicabile programelor de studii universitare de licentă din cadrul UPT
Plan de învățământ 2016-2017

Fișe discipline

Anul I, semestrul 1

Educatie fizica
Introducere in mass-media
Introducere in teoriile comunicarii
Limba engleza I - E, F, G
Management general
Medierea comunicarii in limbi straine - E, F, G
Notiuni generale de sociologie si opinie publica
Utilizarea calculatoarelor

Anul I, semestrul 2

Comunicare orala si scrisa
Educatie fizica
Fundamentele relatiilor publice
Limba engleza I - E, F, G
Marketing
Medierea comunicarii in limbi straine - E, F, G
Notiuni de publicitate

Anul II, semestrul 3

Comunicare cu presa
Comunicare in contexte sociale
Comunicare in limbaje specializate Engleza
Comunicare in limbaje specializate Franceza
Comunicare in limbaje specializate Germana
Dreptul comunicarii
Educatie fizica
Etica si deontologia comunicarii
Practica
Pragmatica Engleza
Pragmatica Franceza
Retorica si argumentare

Anul II, semestrul 4

Analiza discursului Engleza
Analiza discursului Franceza
Analiza discursului Germana
Comunicarea in limbaje specializate Engleza
Comunicarea in limbaje specialitate Franceza
Comunicarea in limbaje specializate Germana
Educatie fizica
Managementul RP
Metode de cercetare in RP
Practica
Redactarea materialelor de RP
Stiinte politice

Anul III, semestrul 5

Campanii de RP
Comunicare corporativa
Comunicare interculturala
Comunicare interna
Elaborarea de produs PR cu calculatorul
Imaginea organizatiilor
Tehnici de comunicare in limbi straine - Engleza
Tehnici de comunicare in limbi straine - Franceza
Tehnici de comunicare in limbi straine - Germana

Anul III, semestrul 6

Campanii electorale

Comportamentul consumatorului

Relatii publice in social media

Strategii de persuasiune

Discipline opționale

Anul II, semestrul 4

Stiinte politice
Bazele economiei de piata

Anul III, semestrul 5

Comunicare corporativa
Comunicare interculturala
Cultura si comportament organizational
Elaborarea de produs PR cu calculatorul
Institutii europene
Imaginea organizatiilor
Medierea comunicarii orale E,F,G
Protocol si ceremonial institutional
Relatii publice sectoriale
Tehnici de comunicare in limbi straine E,F,G

Anul III, semestrul 6

Campanii electorale
Comportamentul consumatorului
Comunicare in managementul proiectului
Comunicare politica
Relatii publice in domeniul politic
Relatii publice in social media
Strategii de persuasiune
Tehnici audio-video

Discipline facultative

Anul I, sem. 1
Anul I, sem 2
Anul II, sem. 1
Anul II, sem 2