PROGRAMUL DE MASTER: COMUNICARE ÎN AFACERI

DOMENIUL DE MASTER: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2018-2019