Anul universitar 2017-2018

Informare și consiliere practică, semestrul I
Orar consultații Practică

Documente:

Acord cadru de colaborare (word, pdf)
Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică (word, pdf)
Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică - Anexa 1 (word, pdf)
Anexe practică 2018
Ghid practică 2018

Important!
Variantele word sunt create astfel încât zonele cu date modificabile să poată fi completate, cu ușurință.

Completarea formularelor se face după următoarea procedură:
- formatul pdf – mai  întâi se listează și apoi se completează;
- formatele word se completează pe calculator și apoi se listează

Menționăm că documentele ilizibile sau conținând date incorecte nu vor fi semnate de Oficiul Juridic și nici de conducerea UPT.

 

Pentru instrucțiuni de completare a documentelor de practică, vă rugăm accesați:
http://ccoc.upt.ro/cariera/oficiul-de-practica

 

Anul universitar 2016-2017

Informare și consiliere practică, semestrul II
Informare si consiliere practica, semestrul I
Documente:
Anexe practică 2017
Ghid practică 2017
Calendar susținere colocviu Practică - septembrie 2017