Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul Facultății de Științe ale Comunicării

Președinte Comisie: Prof. dr. Daniel Dejica-Cartiș
Coordonator: Lect. dr. Annamaria Kilyeni

Membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii din cadrul Consiliului Facultăţii:

  • Referent cu probleme de învăţământ: Asist. dr. Marcela Fărcașiu
  • Referent cu probleme de cercetare ştiinţifică: Conf. dr. Vasile Gherheș 
  • Referent cu probleme sociale: Lect. dr. Sorin Suciu

Reprezentant al angajatorilor: Laura Iancu, PR Specialist, Dream Production
Reprezentant al studenţilor: Natașa Munteanu (III TI)

Modalităţi şi criterii de evaluare (anul universitar 2016-2017)

Chestionare de evaluare şi autoevaluare

Documente Calitate UPT